Konstriksyon an mentyen kay an masonn

Pou mason ak atizan nan domèn konstriksyon. Peru nan yon zon ki konn gen tranbleman dte. De tan zan tranbleman dte ki pase yo konn afekte kay ki pa byen bati ase. Sa konn fe gwo dega e souvan tranbleman dte say o konn swa kraze yo pati nan kay-yo, swa kraze kay-yo net. Nan ti liv sa-a, nou pwal montrew kouman pou batik ay ki reziste tranbleman dte. Pa bliye enpotans pale ak yon Enjenye ki konn bati, fe rout ak pon e latriye avan menm ou fe plan kay-la e avan ou batik ay-la.